قالب وردپرس

ابزارآلات

تیغ اره

Mdf بر
ردیفکد ابزارتوضیحاتنوع تیغه
13051003TC96*30*2/2.2/3*300Mdf بر
23051010TC60*75*2/3*300Mdf بر
33051006TC60*50*5/2.2/3*330Mdf بر
43051011TC60*50*5/4.2/4*330Mdf بر
53051013TC108*30*2/3*350Mdf بر
63051014TC80*30*2/2.2/3*250Mdf بر

چوب بر
ردیفکد ابزارتوضیحاتنوع تیغه
73051004ATB96*30*2/2.2/3*300چوب بر
83051005ATB80*30*2/2.2/3*300چوب بر
93051001ATB80*30*2/2.2/3*250چوب بر

خط زن
ردیفکد ابزارتوضیحاتنوع تیغه
103051007ATB96*30*2/2.2/3*300خط زن (پانل بر)
113051008ATB80*30*2/2.2/3*300خط زن (پانل بر)
123051009ATB80*30*2/2.2/3*250خط زن (پانل بر)
133051002ATB80*30*2/2.2/3*250خط زن (دوتکه)
143051012ATB80*30*2/2.2/3*250خط زن