قالب وردپرس

ابزارآلات

مته‌ها

مته‌های سه‌نیش (الیت)


جهت سوراخ کاری دوبل الیت و خار طبقه استفاده می‌شود. قطر آن‌ها بین ۴ الی ۱۵ میلی‌متر و بلند ۷۰ میلی‌تر بسته به ضخامت قطعه کار و عمق نفوذ می‌باشد.


ردیفکد ابزارتوضیحات
13023001مته معمولی قطر 5 چپگرد بلند
23023002مته معمولی قطر 5 راستگرد بلند
33023003مته معمولی قطر 8 چپگرد بلند
43023004مته معمولی قطر 8 راستگرد بلند
53023005مته معمولی قطر 10 چپگرد بلند
63023006مته معمولی قطر 10 راستگرد بلند
73023021مته معمولی قطر 10 راستگرد بلند
83023022مته معمولی قطر 10 راستگرد بلند
93023023Solid carbide مته معمولی قطر 5 چپگرد بلند
103023024Solid carbide مته معمولی قطر 5 راستگرد بلند
113023025Solid carbide مته معمولی قطر 8 چپگرد بلند
123023026Solid carbide مته معمولی قطر 8 راستگرد بلند

مته‌های گازور


این نوع مته‌ها جهت سوراخ‌کاری, جاقفلی و لولا گازور استفاده می‌شود و قطر آن‌ها بین ۱۵ الی ۳۵ میلی‌متر و در دو نوع کوتاه ۵ , ۵۷ میلی‌متر و بلند ۷۰ میلی‌متر می‌باشد.


ردیف کد ابزار توضیحات
13 3023007 مته معمولی قطر 15 چپگرد بلند
14 3023008 مته معمولی قطر 15 راستگرد بلند
15 3023009 مته معمولی قطر 20 چپگرد بلند
16 3023010 مته معمولی قطر 20 راستگرد بلند
17 3023011 مته معمولی قطر 22 چپگرد بلند
18 3023012 مته معمولی قطر 22 راستگرد بلند
19 3023013 مته معمولی قطر 35 چپگرد بلند
20 3023014 مته معمولی قطر 35 راستگرد بلند

مته‌های راه‌بدر


این نوع مته می‌تواند از یک سمت قطعه کار وارد و از سمت دیگر بدون لب پریدگی و خرابی خارج شود لذا از آن جهت سوراخ کاری اتصال بدنه و پایه (فیکسر) استفاده می‌شود


ردیفکد ابزارتوضیحات
213023015مته راه‌بدر قطر 8 چپگرد بلند
223023016مته راه‌بدر قطر 8 راستگرد بلند
233023017مته راه‌بدر قطر 10 چپگرد بلند
243023018مته راه‌بدر قطر 10 راستگرد بلند
253023019مته راه‌بدر قطر 12 چپگرد بلند
263023020مته راه‌بدر قطر 12 راستگرد بلند