قالب وردپرس

مواد اولیه

چسب 

چسب کرانول

کد چسبغلظتمحدوده دمای چسبمتراژ مطلوب هر کیلوگرمنوع دستگاهویژگیدمای نگهداری
5100Z37.000+5.000180+200250+300انواع دستگاه های اتوماتیک و نیمه اتوماتیکقیمت مناسب35 - 5°
510080.000+10.000180+200280-330انواع دستگاه های اتوماتیک و نیمه اتوماتیکقیمت مناسب35 - 5°
535537.000+5.000190-210250-300انواع دستگاه های اتوماتیک با سرعت بالاقیمت مناسب35 - 5°
5400105.000+10.000190-210300-330انواع دستگاه های اتوماتیک ترکیه ایمقاومت عالی در برابر برگشت پذیری نوار35 - 5°
650840.000+4.000180-200400-430انواع دستگاه های اتوماتیک اروپاییچسپندگی بالا و شفافیت مطلوب35 - 5°
650340.000+4.000180-200440-500انواع دستگاه های اتوماتیک اروپاییچسپندگی بالا و شفافیت کامل35 - 5°
6250150.000+15.000120-150200-260انواع دستگاه های منحنی زن دستیچسپندگی بالا و دمای پایین35 - 5°
63107.000+1.000179-190متناسب با نوع و روش مصرفانواع دستگاه های رپینگچسپندگی بالا و شفافیت کامل35 - 5°
655035.000+4.000179-190متناسب با نوع و روش مصرفانواع دستگاه های رپینگغلظت مناسب35 - 5°
FOR2800+20060-100متناسب با نوع و روش مصرفپرس های ممبران و وکیومرنگ آبی - قابل ترکیب با کاتالیزور10 - 35°
FOR2800+20060-8070-100g/m²پرس های ممبران و وکیومرنگ سفید - قابل ترکیب با کاتالیزور10 - 35°
CTZ F500-60-110%3-%5g/m²پرس های ممبران و وکیومرنگ سفید - کاتالیزور قوی10 - 35°

مدل LPZ/ll

مایع ضد چسب

متراژ مطلوب5000 متر
ویژگیمایع ضد چسب، سفید رنگ مخصوص دستگاه پیش فرزدار
بسته بندی5 و 30 لیتری

مخصوص دستگاه پیش فرزدار

مدل 93 / LP 16

مایع براق کننده

متراژ مطلوب5000 متر
ویژگیمایع براق کننده نوار، قرمز رنگ
بسته بندی5 و 30 لیتری

قابل مصرف برای تمامی دستگاه های که به این سیستم مجهز هستند